Program kursu zawodowego w wymiarze 60h

 
Program szkolenia 60h.pdf
 

Kurs zawodowy Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta

           praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie:

  • czytania rysunku technicznego
  • mocowania elementu obrabianego na obrabiarce
  • doboru narzędzi i parametrów obróbki
  • strategii obróbki
  • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie:

        - tokarki CNC

        - frezarki CNC

  • programowania obrabiarek CNC
  • obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego
  • wykonywanie pomiaru kontrolnego obrobionych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych.              Zajęcia praktyczne dotyczące obróbki tokarskiej                  odbywają się na centrum tokarskim HAAS ST-20Y

Sterowanie – ISO/FANUC            Zajęcia praktyczne dotyczące obróbki frezarskiej         

            odbywają się na 3-osiowym pionowym centrum          

            obróbczym HAAS VF3                   

 Sterowanie – ISO/FANUC


                              

            Szczegółowy plan kursu
Dzień I

Wprowadzenie do technologii CNC

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

BHP na stanowisku pracy

 

0,5 h

---

Wiadomości teoretyczne dotyczące:

- rysunku technicznego,

- sposobu mocowania przedmiotu obrabianego,

- doboru narzędzi i parametrów,

- układu osi na tokarce i frezarce.

3,5 h

---

Zapoznanie z przestrzenią roboczą obrabiarek:

- pulpit sterowniczy,

- uzbrojenie obrabiarki,

- zapoznanie się z ruchami w osiach.

 

---

 

 

3 h

Charakterystyczne punkty odniesienia w przestrzeni obrabiarki:

- punkt zerowy maszyny,

- punkt zerowy narzędzi,

- punkt zerowy detalu,

- punkt referencyjny.

 

---

1 h

Namierzanie punktów zerowych dla:

- narzędzi,

- obrabianego detalu.

 

---

2 h

Suma godzin szkoleniowych.

4 h

6 h


Dzień II

Programowanie technologiczne - tokarka

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Podstawy programowania w standardzie ISO:

- struktura programu NC,

- funkcje przygotowawcze „G”,

- funkcje pomocnicze „M”, „S”, „T”, „F”,

Programowanie we współrzędnych:

- absolutnych,

- inkrementalnych.

Kompensacja promienia narzędzia.

Obróbka zgrubna i wykańczająca.

Programowanie w standardzie ISO dla wybranych elementów.

Opis konturu z zastosowaniem poznanych funkcji.

 

2 h

4 h

 

Zajęcia praktyczne na tokarce:

 

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC,

 

- przygotowanie obrabiarki do pracy.

 

 

---

 

4 h

Suma godzin szkoleniowych.

2 h

8 h


Dzień III

Zajęcia praktyczne na tokarce

Godziny zajęć 8.00 - 18.00Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Zajęcia praktyczne na tokarce:

- przygotowanie obrabiarki do pracy,

 

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC.

 

Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych dla:

- toczenia kształtowego,

- wiercenia,

- gwintowania.

Obróbka elementów na tokarce z zastosowaniem poznanych

Cykli obróbczych i ułatwień programowych,

- wykonywanie pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą

narzędzi pomiarowych.

 

---

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 h

Dzień IV

Zajęcia praktyczne na tokarce

Godziny zajęć 8.00 - 18.00Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Zajęcia praktyczne na tokarce:

- przygotowanie obrabiarki do pracy,

 

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC.

 

Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych dla:

- toczenia kształtowego,

- wiercenia,

- gwintowania.

Obróbka elementów na tokarce z zastosowaniem poznanych

Cykli obróbczych i ułatwień programowych,

- wykonywanie pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą

narzędzi pomiarowych.

 

---

 

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 h

Dzień V

Programowanie technologiczne - frezarka

Godziny zajęć 8.00 - 18.00Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC, dla operacji frezarskich :

- struktura programu NC,

- funkcje przygotowawcze „G”,

- funkcje pomocnicze „M”, „S”, „T”, „F”.

 

---

2 h

 

Programowanie dla wybranych detali w systemie programowania technologicznego FANUC:

- kompensacja promienia narzędzia,

- programowanie z wykorzystaniem funkcji kompensacji promienia narzędzia.

 

 

---

 

3 h

 

Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych dla:

- wiercenia,

- gwintowania,

- frezowania.

 

---

 

5 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 h

Dzień VI

Zajęcia praktyczne na frezarce

Godziny zajęć 8.00 - 18.00Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Zajęcia praktyczne na frezarce:

 

- przygotowanie obrabiarki do pracy,

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC.

- obróbka elementów na frezarce z zastosowaniem   poznanych cykli obróbczych.

- wykonywanie pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych.

Opracowanie technologii dla obróbki wybranych elementów:

- strategia obróbki,

- dobór narzędzi i parametrów,

- programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych,

- powtórzenia części programów i zasady stosowania podprogramów.

 

Egzamin praktyczny

   


---

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 h